213 0883976
9:00 με 18:00 Δευτέρα εώς Παρασκευή

Φίλτρα
Brand
Τιμή

Προϊστορικά Ζώα

3,50 
Μινιατούρα Τυρανόσαυρος Ρεξ Μωρό Small 88197 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Τυρανόσαυρος Ρεξ μωρό , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

3,50 
Μινιατούρα Στεγόσαυρος Μωρό Small 88198 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Στεγόσαυρος μωρό, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

3,50 
Μινιατούρα Τρικεράτοπας Μωρό Small 88199 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Τρικεράτοπας μωρό, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

3,50 
Μινιατούρα Σπινόσαυρος Μωρό Small 88201 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Σπινόσαυρος μωρό, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

3,50 
Μινιατούρα Παρασαυρόλοφος Μωρό Small 88202 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Παρασαυρόλοφος μωρό, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Κατόπιν Παραγγελίας
+

4,80 
Μινιατούρα Πτερανόδοντας Medium 88039 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Πτερανόδοντας , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Τενοντόσαυρος Medium 88361 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Τενοντόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Ηοτύραννος Large 88370 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Ηοτύραννος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Ερρεράσαυρος Medium 88371 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Ερρεράσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Κεντρόσαυρος Medium 88400 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Κεντρόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Καμπτόσαυρος Medium 88401 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Καμπτόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Οβιράπτορας Medium 88411 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Οβιράπτορας, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Κατόπιν Παραγγελίας
+

4,80 
Μινιατούρα Γιουταράπτορας Medium 88510 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Γιουταράπτορας (Oυταχράπτορας), με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Δολιχορύγχοπας Medium 88520 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Δολιχορύγχοπας (Ντολιχόριντσοπς), με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Νεαρός Τυραννόσαυρος Ρεξ Medium 88697 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Νεαρός Τυραννόσαυρος Ρεξ , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Ζιονγκουανλόνγκ Medium 88706 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Ζιονγκουανλόνγκ, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Στρουθιόμιμος Medium 88755 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Σρουθιόμιμος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Εξκαλιμπόσαυρος Medium 88783 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Εξκαλιμπόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Μαντελίσαυρος που Πίνει Medium 88810 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα μαντελίσαυρος που πίνει, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Σκιουρόμιμος Medium 88811 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα σκιουρόμιμος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

4,80 
Μινιατούρα Μαμούθ Μωρό Medium 88333 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Μαμούθ Μωρό, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Ευστρεπτοσπόνδυλος Large 88060 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα ευστρεπτοσπόνδυλος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν...
Κατόπιν Παραγγελίας
+

6,90 
Μινιατούρα Νεοβενάτορας Large 88106 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Νεοβενάτορας, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Ιγκουανόδοντας Large 88145 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Ιγκουανόδοντας , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Αμαργάσαυρος Large 88220 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Αμαργάσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Μπεκλεσπίναξ Large 88221 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Μπεκλεσπίναξ, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Κρυολοφόσαυρος Large 88222 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Kρυολοφόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Λεξοβίσαυρος Large 88223 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Λεξοβίσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Ολοροτιτάνας Large 88225 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Ολοροτιτάνας (Ολορατάιταν) , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Παχυρινόσαυρος Large 88226 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Παχυρινόσαυρος , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Σουνόσαυρος Large 88227 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Σουνόσαυρος , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Ουρανόσαυρος Large 88238 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Ουρανόσαυρος , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Πολάκανθος Large 88239 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Πολάκανθος , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Ρεμπαχίσαυρος Large 88240 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Ρεμπαχίσαυρος , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Αλιόραμος Large 88254 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Αλιόραμος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Γουερχόσαυρος Large 88306 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Γουερχόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Γιγαντοράπτορας Large 88307 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Γιγαντοράπτορας (Γιαγκαντοράπτορ) , με μοναδικές λεπτομέρειες...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Ροετόσαυρος Large 88315 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Ροετόσαυρος , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Κατόπιν Παραγγελίας
+

6,90 
Μινιατούρα Χασμόσαυρος Large 88316 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Χασμόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Μεγκαλόσαυρος Large 88317 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Μεγκαλόσαυρος , με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Κορυθόσαυρος Large 88318 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Κορυθόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Λαμπεόσαυρος Large 88319 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Λαμπεόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Μουταμποράσαυρος Large 88339 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Μουταμποράσαρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Ταρβόσαυρος Large 88340 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Ταρβόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Ρούκοπας Large 88374 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Ρούγοπας, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση (μήκος...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Μίνμι Large 88375 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Mίνμι, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση (μήκος Χ ύψος)...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Χατσεγκοπτέρυγας Large 88441 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Xατσεγκοπτέρυγας, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό!...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+

6,90 
Μινιατούρα Αμπελόσαυρος Large 88466 - Collecta Μια εκπληκτική μινιατούρα Αμπελόσαυρος, με μοναδικές λεπτομέρειες που μοιάζει σαν αληθινό! Διάσταση...
Σε Απόθεμα

Παράδοση στον χώρο σας σε 1-2 ημέρες

+